Para-lotnia

(Jaś, 4 lata)

- Popatrz, po prawej na niebie widać paralotnię!
- Co? Pan leci z żoną?!

ShareShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+