Nieporozumienie

(Hania, 20 miesięcy)

Hania: to jest dzik
Mama: jaki dzik, gdzie ty widzisz dzika?
Hania: tam jest dzik, tam jest dzik, tam jest dzik….
Mama: tu nie ma dzika Haniu
Hania (zrezygnowana): Tam dzik dom buduje.
… i oczom mamy ukazał się dźwig.

ShareShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+