biblista

(Maciek, 5 lat)

Przy budowaniu z klocków Lego,
Maciek podnosi głowę i mówi:
„Jak była wieża Babel. to jeden mówił ‚bab’ i to znaczyło ‚podaj cegłę’, a drugi mówił ‚bel’ i nie wiedział, czy mu podać cegłę czy coś innego. I od tego nazywa się wieża Babel.”

ShareShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+